Banner Haags Kunstoog Laboratorium

Basiszorg
De vergoeding van oogprotheses en schaalprotheses vallen onder de basiszorg. Een oogprothese wordt dan ook volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Ons laboratorium dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Een aanvullende verzekering is voor een oogprothese dan ook niet nodig. Wel betaalt u altijd zelf uw (verplichte) eigen risico, mits u dat al verbruikt heeft.
Dit betekent dat u per kalenderjaar altijd de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u zelf gekozen heeft voor een vrijwillig eigen risico. Een en ander hangt af van uw eigen afspraken met uw zorgverzekeraar. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Uw totale eigen risico kan daarmee oplopen tot € 875,-

Kinderen
Voor kinderen zijn er met de zorgverzekeraars andere afspraken gemaakt. Ook is er totdat iemand 18 wordt geen sprake van het eigen risico. Dit eigen risico is pas verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder en gaat in op de dag dat iemand 18 jaar wordt.

De zorgverzekeraars
Ons laboratorium heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst afgesloten. De voorwaarden voor vergoeding kunnen per zorgverzekeraar iets verschillen. Mocht u hier vragen over hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Tel. 070 3451293
In de meeste gevallen willen we wel dat u een geldige verwijsbrief of een aanvraag-formulier hulpmiddelen van uw huisarts of medisch specialist , een zorgpas en legitimatie mee brengt. Wij regelen dan de rest met uw zorgverzekeraar.

boven